Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 2/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Mikołowie z 2019-10-17

Sygn. akt II K 2/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 października 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Zarzycka

Protokolant: Michał Drela

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mikołowie A. L.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25 marca 2019 r., 26 kwietnia 2019r., 14 maja 2019r., 28 maja 2019 r., 27 czerwca 2019 r., 03 października 2019 r. w M. sprawy karnej

1)  B. P. (P.)

syna K. i K.

ur. (...) w M.

oskarżonego o to, że:

w dniu 27.10.2014 r. w Ł., będąc brygadzistą, a zarazem osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił obowiązku polegającego na zorganizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przez to, że w rejonie katalizatora kotła, otwartego luku transportowego nie polecił oznakować strefy niebezpiecznej prac, bądź nie polecił zabezpieczyć tego miejsca i nie wycofał też pracowników z niezabezpieczonego miejsca i pozostawił ich bez nadzoru udając się po odebranie polecenia służbowego wskutek czego R. D., który przybył celem wykonywania prac nie zauważył niezabezpieczony otwór w podeście znajdujący się na wysokości 24 metrów i wpadł do niego uderzając głową i nogami o metalowe podesty na niższych kondygnacjach roboczych upadając na betonową posadzkę znajdującą się na wysokości 10 metrów, w wyniku czego doznał on obrażenia ciała w postaci: urazu wielonarządowego, krwiaka przymózgowego podtwardówkowego prawej półkuli mózgu do 10 mm, krwiaka przymózgowego podtwardówkowego lewej półkuli mózgu do 6 mm, krew w przestrzeni pod pajęczynówkowej, krew w okolicach namiotu móżdżku wzdłuż sierpu mózgu, licznych ognisk krwotocznych stłuczeń prawego piata skroniowego, uogólniony obrzęk mózgu, złamania łuski kości ciemieniowej i skroniowej prawej, rozległy krwiak podczepcowy prawej okolicy ciemieniowej, odmę opłucnową szczytu płuca lewego, rozległych ognisk stłuczeń miąższu płucnego obustronnego, płynu w obu jamach opłucnowych, złamania żeber I-V w odcinkach tylnych po stronie prawej, złamanie I żebra po stronie lewej z odłamaniem odłamu kostnego, złamania IV-V i VII-VIII, X-XII żebra w odcinkach tylnych wieloodłamowego po stronie lewej, złamania wyrostków kolczystych kręgów V i VI przechodzące przez łuki tych kręgów, krwiaka wokół nerki lewej, licznych stłuczeń tkanek miękkich powłok lewej okolicy lędźwiowej oraz pośladkowej, okolicy biodra prawego, okresowe cechy moczówki prostej, anemii wtórnej, afazji ruchowej, czym nieumyślne spowodował u w/w pracownika obrażenia ciała, które spowodowały u niego wywołały u niego chorobę realnie zagrażająca życiu,

tj. o przestępstwo z art. 220 § 1 kk i art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2)  Ł. H. (H.)

syna F. i Z.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 27.10.2014 r. w Ł., będąc brygadzistą, a zarazem osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił obowiązku polegającego na zorganizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa przez to, że w rejonie katalizatora kotła, otwartego łuku transportowego nie polecił oznakować strefy niebezpiecznej prac, bądź nie polecił zabezpieczyć tego miejsca, wskutek czego R. D., który przybył celem wykonywania prac nie zauważył niezabezpieczony otwór w podeście znajdujący się na wysokości 24 metrów i wpadł do niego uderzając głową i nogami o metalowe podesty na niższych kondygnacjach roboczych upadając na betonową posadzkę znajdującą się na wysokości 10 metrów, w wyniku czego doznał on obrażenia ciała w postaci: urazu wielonarządowego, krwiaka przymózgowego podtwardówkowego prawej półkuli mózgu do 10 mm, krwiaka przymózgowego podtwardówkowego lewej półkuli mózgu do 6 mm, krew w przestrzeni pod pajęczynówkowej, krew w okolicach namiotu móżdżku wzdłuż sierpu mózgu, licznych ognisk krwotocznych stłuczeń prawego płata skroniowego, uogólniony obrzęk mózgu, złamania łuski kości ciemieniowej i skroniowej prawej, rozległy krwiak podczepcowy prawej okolicy ciemieniowej, odmę opłucnową szczytu płuca lewego, rozległych ognisk stłuczeń miąższu płucnego obustronnego, płynu w obu jamach opłucnowych, złamania żeber I-V w odcinkach tylnych po stronic prawej, złamanie I żebra po stronic lewej z odłamaniem odłamu kostnego, złamania IV-V i VII-VIII, X-XII żebra w odcinkach tylnych wieloodłamowego po stronie lewej, złamania wyrostków kolczystych kręgów V i VI przechodzące przez luki tych kręgów, krwiaka wokół nerki lewej, licznych stłuczeń tkanek miękkich powłok lewej okolicy lędźwiowej oraz pośladkowej, okolicy biodra prawego, okresowe cechy moczówki prostej, anemii wtórnej, afazji ruchowej, czym nieumyślne spowodował u w/w pracownika obrażenia ciała, które spowodowały u niego wywołały u niego chorobę realnie zagrażająca życiu,

tj. o przestępstwo z art. 220 § 1 kk i art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

orzeka

1.  uniewinnia oskarżonego Ł. H. od zarzucanego mu czynu;

2.  uniewinnia oskarżonego B. P. od zarzucanego mu czynu;

3.  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk w zw. z art. 616 § 1 pkt 2 kpk przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego Ł. H. kwotę 21.730,24 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści 24/100) złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy;

4.  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk w zw. z art. 616 § 1 pkt 2 kpk przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego B. P. kwotę 21.730,24 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści 24/100) złotych tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy;

5.  na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rokosz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mikołowie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Anna Zarzycka
Data wytworzenia informacji: