Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
71

II K 384/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: PRZEPISY ART. 6 ORAZ ART. 14 USTAWY Z DNIA 19.11.2009 O GRACH HAZARDOWYCH NALEŻY ZAKWALIFIKOWAĆ DO KATEGORII PRZEPISÓW TECHNICZNYCH. PRZEPISY TE NIE ZOSTAŁY NOTYFIKOWANE KOMISJI EUROPEJSKIEJ, A BRAK NOTYFIKACJI NIE MOŻE BYĆ UZASADNIONY OKOLICZNOŚCIAMI WSKAZANYMI W ART. 9 UST. 7 LUB 10 DYREKTYWY 98/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z (...)
Sygn. akt II K 384/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Szrubarz-Jachowska Protokolant: Anna Ucka po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014r., 17 listopada 2014r., 19 stycznia 2015r., 2 marca 2015r., 13 kwietnia 2015r., 25 maja 2015r. w M. sprawy karnej: J. S. , c. S. i R. , ur. (...) w M. , oskarżonej o to, że: w dniu 12 listopada 2012 roku w lokalu PHU (...) na zapleczu sklepu pr
Czytaj więcej»

II K 384/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2015-06-13

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: PRZEPISY ART. 6 ORAZ ART. 14 USTAWY Z DNIA 19.11.2009 O GRACH HAZARDOWYCH NALEŻY ZAKWALIFIKOWAĆ DO KATEGORII PRZEPISÓW TECHNICZNYCH. PRZEPISY TE NIE ZOSTAŁY NOTYFIKOWANE KOMISJI EUROPEJSKIEJ, A BRAK NOTYFIKACJI NIE MOŻE BYĆ UZASADNIONY OKOLICZNOŚCIAMI WSKAZANYMI W ART. 9 UST. 7 LUB 10 DYREKTYWY 98/34/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA (...)
II K 384/14 UZASADNIENIE J. S. prowadziła własną działalność gospodarczą. Do jej dyspozycji pozostawał lokal użytkowy mieszczący się w Ł. przy ul. (...) podzielony na dwa odrębne pomieszczenia. W dniu 12 listopada 2012r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w K. w osobach J. Z. , E. N. , E. G. , A. J. (1) i Z. T. przeprowadzili w przedmiotowym lokalu kontrolę. W jednym z wyżej wskazanych pomieszczeń ujawnili trzy automaty do gry : dwa o nazwie H. (...) i jeden o nazwie H. (...) , z których żaden nie p
Czytaj więcej»

II K 273/19

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2020-03-31

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 273/19 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 419/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: SKORO ZATEM PRZEPIS ART. 14 UST. 1 USTAWY O GRACH HAZARDOWYCH W BRZMEINIU OBOWIĄZUJĄCYM W DACIE ZARZUCANEGO CZYNU, JAKO PRZEPIS TECHNICZNY, ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO NOTYFIKOWANY, A PRZEPIS ART. 6 UST. 1 UZALEŻNIAJĄCY PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI W ZAKRESIE GIER NA AUTOMATACH OD UZYSKANIA KONCESJI NA PROWADZENIE KASYNA GRY, NIE JEST PRZEPISEM (...)
Sygn. akt II K 419/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Zarzycka Protokolant : Katarzyna Rokosz przy udziale funkcjonariusza (...) celno-Skarbowego w K. M. B. po rozpoznaniu w dniach:24 lutego 2017 r. i 31 marca 2017 r. w M. sprawy karnej A. U. ( U. ) syna S. i B. ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: pełniąc funkcję Prezesa Zarządu (...) z siedzibą w B. (...)-(...) B. ul. (...) /bud.
Czytaj więcej»

II K 544/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-02-25

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 544/19 UWAGA Post. z 13.05.2020 r. sprostować oczywistą omyłkę pisarską w części wstępnej wyroku Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 25 lutego 2020 r. wydanego w sprawie o sygn. akt II K 544/19 w ten sposób, że w miejsce błędnie wskazanej daty wydania orzeczenia „25 lutego 2019 r.” wpisać prawidłowo „25 lutego 2020 r.”.KRokosz WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale II Karnym w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzi
Czytaj więcej»

II K 463/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 463/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Mazur Protokolant : Sabina Sojka po rozpoznaniu w dniach: 27 lutego 2017 r., 16 maja 2017 r. 6 lipca 2017 r. i 14 września 2017 r. w M. sprawy karnej M. W. ( W. ) syna P. i M. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 17.12.2015 r., pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. urządzał w celach komercyjnych w lokalu BAR
Czytaj więcej»

II K 544/19

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 544/19 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»

II K 604/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 604/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2021r. Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Maria Mazur Protokolant: Piotr Beleć przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mikołowie – J. D. po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2021 r., 19 lipca 2021 r., 3 sierpnia 2021 r., 21 września 2021 r., 6 października 2021 r., 15 listopada 2021 r., 10 grudnia 2021 r. w M. sprawy karnej: S. K. ( K. ) s. W. , I. ur. (...) w T. , os
Czytaj więcej»

II K 645/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 645/15 UWAGA Post. z 7.08.17 r. sprostować oczywiste omyłki pisarskie w punkcie 1 wyroku Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 23 czerwca 2017r. wydanego w sprawie o sygn. akt II K 645/15 w ten sposób, że: ⚫ w podpunkcie ll) w miejsce słów (...) Budowlane (...) wpisać prawidłowo Firma Produkcyjno – Usługowa (...) usunąć podpunkt z) oraz skorygować stosownie do tego numerację czynów opisanych po nim.KRokosz WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy
Czytaj więcej»

II K 604/20

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2022-01-17

Data publikacji: 2022-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Formularz UK 1 Sygnatura akt II K 604/20 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formu
Czytaj więcej»