Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
71

II K 604/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2021-12-22

Data publikacji: 2022-05-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 604/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2021r. Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Maria Mazur Protokolant: Piotr Beleć przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mikołowie – J. D. po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2021 r., 19 lipca 2021 r., 3 sierpnia 2021 r., 21 września 2021 r., 6 października 2021 r., 15 listopada 2021 r., 10 grudnia 2021 r. w M. sprawy karnej: S. K. ( K. ) s. W. , I. ur. (...) w T. , os
Czytaj więcej»

II K 645/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 645/15 UWAGA Post. z 7.08.17 r. sprostować oczywiste omyłki pisarskie w punkcie 1 wyroku Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 23 czerwca 2017r. wydanego w sprawie o sygn. akt II K 645/15 w ten sposób, że: ⚫ w podpunkcie ll) w miejsce słów (...) Budowlane (...) wpisać prawidłowo Firma Produkcyjno – Usługowa (...) usunąć podpunkt z) oraz skorygować stosownie do tego numerację czynów opisanych po nim.KRokosz WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy
Czytaj więcej»

II K 645/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 645/15 UZASADNIENIE Oskarżony P. I. (1) był zatrudniony w (...) Sp. z o.o. , realizował obowiązki kasjera, posiadał także uprawnienia do przyjmowanie gotówki od klientów, wystawiania faktur, potwierdzeń przyjęcia gotówki – KP . Do jego obowiązków należało nadto rozliczanie faktur przelewowych na podstawie wyciągów bankowych oraz kontakty z biurem (...) Sp. z o.o. , które obsługiwało księgowo firmę (...) Sp. z o.o. . Począwszy od końca 2012r. oskarżony zaczął przywłaszczać sobie pi
Czytaj więcej»

II K 847/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-06-17

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 847/18 UZASADNIENIE Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny: Oskarżona A. M. (1) od 2016r. pozostawała w związku partnerskim z oskarżycielem posiłkowym W. S. (1) . Oskarżona wychowywała swojego syna z poprzedniego związku. Początkowo para mieszkała osobno, lecz po bliższym poznaniu się oskarżona i pokrzywdzony postanowili zawrzeć związek małżeński i rozbudować nieruchomość w której mieszkała w G. przy ul. (...) , by wspólnie w niej zamieszkać. Początkowo związek pary był
Czytaj więcej»

III RC 102/18

postanowienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2020-09-23

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "skoro obowiązek alimentacyjny powoda wobec pozwanej wygasł z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo stron przez rozwód to postępowanie o uchylenie alimentów stało się bezprzedmiotowe a wydanie wyroku zbędne."
Sygn. akt III RC 102/18 POSTANOWIENIE Dnia 23 września 2020r. Sąd Rejonowy w Mikołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zając Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Zdziebko po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 r. w Mikołowie sprawy z powództwa M. Z. (1) przeciwko M. Z. (2) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego postanawia : 1 umorzyć postępowanie; 2 znieść wzajemnie pomiędzy stronami koszty zastępstwa procesowego. Sygn. akt III RC 102/18 Uzasadnienie pos
Czytaj więcej»

III RC 134/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-05-07

Data publikacji: 2020-02-04

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego nie można utożsamić wyłącznie z charakterem zatrudnienia 2. zgłoszenie się pełnomocnika na ostatnim terminie rozprawy gdy większość dowodów została przeprowadzona na poprzednich terminach nie uzasadnia ani nakładem pracy ani zaangażowaniem pełnomocnika pozwanego zasądzenie kosztów jego (...)
Sygn. akt III RC 134/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Mikołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zając Protokolant: Aneta Kiecka po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019r. w Mikołowie sprawy z powództwa małoletniej K. G. (1) reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego E. G. przeciwko M. G. (1) o alimenty 1 zasądza od pozwanego M. G. (1) na rzecz małoletniej powódki K. G. (1) alimenty w wysokości po 600 (sześćs
Czytaj więcej»

III RC 217/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-01-11

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 217/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Mikołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dobrosława Skibińska-Biel Protokolant: Aneta Kiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2019 r. w M. sprawy z powództwa małoletniej A. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. S. przeciwko T. M. o alimenty 1 zasądza od pozwanego T. M. na rzecz małoletniej powódki A. M. alimenty w kwocie po 600
Czytaj więcej»

III RC 233/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 233/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Mikołowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zając Protokolant: Hanna Wojtuszek-Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Mikołowie sprawy z powództwa P. G. przeciwko M. G. o uchylenie alimentów 1 uchyla obowiązek alimentacyjny P. G. wobec M. G. orzeczony wyrokiem Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie o sygnaturze a
Czytaj więcej»

III RC 247/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-08-13

Data publikacji: 2020-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 247/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Mikołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dobrosława Skibińska-Biel Protokolant: Aneta Kiecka po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019r. w Mikołowie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko A. N. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności w zakresie punktu 2 tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia
Czytaj więcej»

III RC 315/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 315/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2017r. Sąd Rejonowy w Mikołowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zając Protokolant: Hanna Wojtuszek-Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. w Mikołowie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko A. B. (2) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda A. B. (1) na rzecz pozwanej A. B. (2) kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tyt
Czytaj więcej»