Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
71

II K 1/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2021-03-30

Data publikacji: 2021-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 1/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2021 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : sędzia Anna Zarzycka Protokolant : Magdalena Raszka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2021 r. w M. sprawy karnej A. P. ( P. ) syna J. i I. ur. (...) w K. oskarżonego to, że: w nieustalonym dniu i w nieustalony sposób oraz bez uprawnienia pozyskał hasło komputerowe umożliwiające dostęp do serwisu internetowego (...) do konta M. B. i D
Czytaj więcej»

II K 2/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-10-17

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO SKUTKOWE POPEŁNIONE PRZEZ ZANIECHANIE OGRANICZONA JEST DO OSÓB, NA KTÓRYCH CIĄŻY PRAWNY, SZCZEGÓLNY OBOWIĄZEK ZAPOBIEGNIĘCIA SKUTKOWI.
Sygn. akt II K 2/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : sędzia Anna Zarzycka Protokolant : Michał Drela przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Mikołowie A. L. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25 marca 2019 r., 26 kwietnia 2019r., 14 maja 2019r., 28 maja 2019 r., 27 czerwca 2019 r., 03 października 2019 r. w M. sprawy karnej 1 B. P. ( P. ) syna K. i K. ur. (...) w M. oskarżoneg
Czytaj więcej»

II K 2/19

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-11-19

Data publikacji: 2021-02-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Uzasadnienie wyroku z dnia 17 października 2019 r. W latach 2010-2014 firma (...) wykonała dla firmy (...) S.A. Oddział Elektrownia (...) w Ł. instalacje odazotowania spalin w trzech kotłach na Elektrowni (...) w Ł. . Następnie w ramach gwarancji firma (...) odpowiadała za serwisowanie tych urządzeń. W drugiej połowie października 2014 r. miały być przeprowadzone prace serwisowe na kotle K-11, które miały polegać m.in. na demontażu, oczyszczeniu sit katalizatorów i ich ponownym zamontowaniu. Z r
Czytaj więcej»

II K 75/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-09-13

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Co prawda oskarżony swoim zachowaniem stworzył realne zagrożenie dla zdrowia pokrzywdzonej, jednak w wyniku zdarzenia nie doznała ona poważnych obrażeń ciała, zaś schorzenia, na jakie zaczęła się leczyć po wypadku, nie miały charakteru urazowego, lecz wynikały z ogólnego stanu zdrowia pokrzywdzonej. Nie sposób było obarczyć oskarżonego (...)
Sygn. akt II K 75/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący : Sędzia Anna Zarzycka Protokolant : Magdalena Raszka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 28 maja 2019 r., 3 lipca 2019r. i 13 września 2019r. w M. sprawy karnej Z. W. ( W. ) syna W. i M. ur. (...) w L. oskarżonego o to, że: w dniu 14 września 2018 r. w M. , kierując samochodem marki S. (...) o nr rej. (...) , nieumyślnie naruszył zasady b
Czytaj więcej»

II K 463/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2018-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 463/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Mikołowie w Wydziale II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Maria Mazur Protokolant : Sabina Sojka po rozpoznaniu w dniach: 27 lutego 2017 r., 16 maja 2017 r. 6 lipca 2017 r. i 14 września 2017 r. w M. sprawy karnej M. W. ( W. ) syna P. i M. ur. (...) w W. oskarżonego o to, że: w dniu 17.12.2015 r., pełniąc funkcję prezesa zarządu (...) Sp. z o.o. urządzał w celach komercyjnych w lokalu BAR
Czytaj więcej»

III RC 233/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 233/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Mikołowie - Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Zając Protokolant: Hanna Wojtuszek-Szewczyk po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Mikołowie sprawy z powództwa P. G. przeciwko M. G. o uchylenie alimentów 1 uchyla obowiązek alimentacyjny P. G. wobec M. G. orzeczony wyrokiem Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie o sygnaturze a
Czytaj więcej»

III RC 217/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-01-11

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 217/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Mikołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dobrosława Skibińska-Biel Protokolant: Aneta Kiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2019 r. w M. sprawy z powództwa małoletniej A. M. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. S. przeciwko T. M. o alimenty 1 zasądza od pozwanego T. M. na rzecz małoletniej powódki A. M. alimenty w kwocie po 600
Czytaj więcej»

III RC 247/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2019-08-13

Data publikacji: 2020-03-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 247/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2019r. Sąd Rejonowy w Mikołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: SSR Dobrosława Skibińska-Biel Protokolant: Aneta Kiecka po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2019r. w Mikołowie na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko A. N. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności w zakresie punktu 2 tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia
Czytaj więcej»

IV P 165/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2018-12-06

Data publikacji: 2020-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Utrata zaufania jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Sygn. akt IV P 165/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy w Mikołowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Witkowska Ławnicy: Halina Adamus, Stanisław Waletko Protokolant: Agnieszka Stasiak po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2018r. sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę 1 umarza postępowanie co do kwoty 7330 zł (siedem tysięcy t
Czytaj więcej»

IV P 1580/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Mikołowie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ryczałt za nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym
Sygn. akt IV P 1580/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2016r. Sąd Rejonowy w Mikołowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Witkowska Protokolant: Patrycja Jagieła po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016r. sprawy z powództwa H. B. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o ryczałt za nocleg 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 27 021,20 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia groszy) wraz z ustaw
Czytaj więcej»